Main Menu

marzec, 2018

 

W mieście tak dużym, jak Katowice notariusz jest łatwo dostępny.

Notariusz – prawnik, który uwiarygodni Twoje dokumenty i nada im moc prawną. Akt notarialny jest koniecznością, gdy wymagają tego przepisy prawa. Niezachowanie takiej formy prowadzi do nieważności czynności prawnej. W mieście Katowice notariusz zajmuje się wydawaniem takich aktów. Wszystkie sprawy związane z testamentem, nieruchomościami, umowami jest się w stanie załatwić w ramach usług notariusza. Jest to konieczne, gdyż w innym przypadku nie będzie można uznać konkretnej czynności czy oświadczenia za zgodne z prawem i ważne. W mieście Katowice notariusz ma szereg obowiązków, do których należą: udzielanie porad prawnych, sporządzanie aktów notarialnych, przygotowywanieRead More