Main Menu

Czy psychologia w biznesie odgrywa znaczącą rolę?

Aby prowadzić biznes z sukcesem, trzeba wykazać się umiejętnościami z dziedziny psychologii. Przykładowo odporność psychiczna to zbiór cech, który pozwala odnosić lepsze wyniki, podnosić się po porażkach i być odpornym na krytyczne uwagi. Ich świadomość i stosowanie w praktyce przełoży się na rozwój biznesu przy zachowaniu czasu na odpoczynek i dbaniu o swoje potrzeby.

Czy psychologia w biznesie odgrywa znaczącą rolę? Tak! 4 atrybuty osób odpornych psychicznie

-wiara w siebie

-nastawienie na wyzwanie

-zaangażowanie

-kontrola emocjonalna

Wiara w siebie

Zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym warto pracować nad wiarą w siebie, która zależy od własnej sprawczości. Jeśli czuję, że mam wpływ na to, jak będzie wyglądać moje życie osobiste i zawodowe, mam odwagę, by stawiać sobie realistyczne cele i cierpliwie je realizuję. Jeśli brakuje mi wiary w siebie, myślę, że jestem biernym uczestnikiem tego, co mi się przytrafia, a zatem nie wychodzę  inicjatywą i potrafię spędzić całe życie, pracując dla kogoś. Własny biznes wymaga proaktywności.

Nastawienie na wyzwanie

Kluczowe znaczenie odgrywa tu podejście do porażek jako okazji do uczenia się i przyjmowania informacji zwrotnej na temat swoich działań. Jeśli ktoś nie wierzy w siebie, nigdy nie zaryzykuje porażki. Każdy przedsiębiorca popełniał błędy, odnosił porażki, ale dzięki temu zaszedł daleko. Jeśli chcesz odnieść sukces szybciej, popełniaj nowe błędy i wyciągaj z nich wnioski.

Zaangażowanie

Zaangażowanie oznacza koncentrację na zadaniu, określanie priorytetów, wiąże się z asertywnością i stawianiem granic osobom, które proszą o wyświadczenie drobnej przysługi. To umiejętność nie rozpraszania się, co stanowi wyzwanie w dobie social mediów i nowych powiadomień napływających z telefonów komórkowych. To także wytrwałość w dążeniu do celu i nie zniechęcanie się niepowodzeniami.

Kontrola emocjonalna

Kontrola emocjonalna oznacza, że sami decydujemy, ile na temat swojego stanu uzewnętrzniamy osobom w najbliższym otoczeniu. np. partnerom biznesowym. Ta umiejętność sprawdza się zwłaszcza w trudnej sztuce negocjacji, rozmowach z klientami, gdzie nie ma miejsca na emocjonalność i ten kto potrafi skupić się na rozwiązaniach, zdobędzie kolejne zlecenie.

Przeczytaj także inne ciekawe artykuły na podobny temat:

Psycholog sportu – wpływ na wyniki


Comments are Closed