Main Menu

Leasing samochodów ciężarowych ratunkiem logistyków

Prowadzenie działalności logistycznej wymaga pokrycia olbrzymiej ilości kosztów. Wielkie firmy chcące prowadzić działalność w oparciu o własne magazyny muszą liczyć się przede wszystkim z koniecznością nabycia bądź dzierżawy gruntu, wynajmu hali magazynowej. Mniejsze firmy transportowo – spedycyjne borykają się głównie z problemem kosztów nabycia własnej floty samochodowej. Niezależenie czy ktoś prowadzi już przedsiębiorstwo, czy planuje dopiero je założyć, leasing samochodów ciężarowych wydaje się korzystnym rozwiązaniem w obu wypadkach.

Założenie własnej firmy spedycyjnej to koszt szacowany na około 70 tysięcy złotych. Większość z tych kosztów jest związana z nabyciem odpowiedniego oprogramowania oraz taboru transportowego. Koszt nabycia na własność w pełni wyposażonego ciągnika z naczepą to koszty osiągające nieraz wartość nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego nowo powstające firmy muszą albo zadowolić się nabyciem pojazdów o mniejszej ładowności, albo ograniczyć swoje usługi do czystej spedycji bez świadczenia własnych usług transportowych. Leasing samochodów ciężarowych daje początkującym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności na większą skalę już w początkowej fazie działania firmy, co znacznie przyśpiesza jej rozwój i daje przybliża możliwość osiągnięcia środków finansowych, które umożliwią w przyszłości zakup własnej floty transportowej.

Istniejące już firmy mogą wykorzystać leasing w celu redukcji kosztów działalności gospodarczej oraz stworzenia tak zwanej „tarczy podatkowej”. W obecnym czasie, w którym coraz większą rolę odgrywa globalizacja, należy się spodziewać wzrostu znaczenia transportu intermodalnego. Jest to rodzaj działalności transportowej łączącej w sobie różne rodzaje narzędzi komunikacji – samochody, pociągi, samoloty czy statki. Umożliwia on dostarczenie wymaganego towaru praktycznie do każdego miejsca na świecie. Firmy stosujące leasing samochodów ciężarowych za zaoszczędzone środki mogą podjąć próbę zglobalizowania własnych łańcuchów dostaw oraz kanałów dystrybucyjnych, co niewątpliwie będzie się wiązało z wejściem na rynek globalny i niosło za sobą znaczące zwiększenie osiąganych przychodów.

Podsumowując można śmiało uznać, iż narzędzie jakim jest leasing daje nieocenione możliwości rozwoju współczesnym przedsiębiorcom. Tym większe zdziwienie budzi fakt, iż jest ono tak rzadko wykorzystywane przez nich w prowadzeniu działalności.

Zainteresować może Ciebie także tamatyka:

Leasing koparki – podstawowe informacje na ten temat« (Previous News)Comments are Closed