Main Menu

Lekomania – rozwój, objawy i leczenie

Mówiąc o uzależnieniach najczęściej wspomina się o narkotykach i alkoholu. Warto jednak wiedzieć, że równie poważnym problemem jest lekomania. Przyjmuje ona różne postaci i może dotyczyć odmiennych substancji. Miewa formę przyzwyczajenia, które uważa się za lżejsze stadium, lub nałogu, który jest problemem zdecydowanie poważniejszym. Najczęściej lekomania dotyczy nadmiernego stosowania leków uspokajających, antydepresyjnych, nasennych, przeciwbólowych.

Jak rozwija się lekomania?
Uzależnienie od leków może mieć kilka przyczyn. Część osób sięga po preparaty medyczne, od początku licząc na zmianę stanu świadomości. Wybierane są specjalnie te środki, których składniki mogą wprowadzać w upragniony stan, np. euforyczny. Niemniej jednak, sporą grupę stanowią ci, którzy uzależnili się od leków zażywanych w celach stricte leczniczych. To właśnie w ich przypadku częściej mowa jest o przyzwyczajeniu niż o nałogu. Chcąc uśmierzyć ból, ułatwić sobie zasypianie, obniżyć poziom stresu stosowali leki w coraz większych dawkach. Kiedy organizm przyzwyczajał się do nich i słabiej reagował, dawki znów były podnoszone. W ten sposób, chcąc pokonać jeden problem zdrowotny, rozwijano kolejny.

Lekomania – objawy
Objawy lekomanii są dość zróżnicowane, w zależności od tego, jakie preparaty i w jakim celu są stosowane. U osób, które uzależniły się, biorąc przepisywane leki, trudno jest dostrzec zmiany w zachowaniu. Są one widoczne dopiero w momencie, gdy zabraknie leku. Bez jego odpowiedniej dawki, uzależniony może wykazywać nerwowość, a nawet agresję, być przygnębiony, mieć drastyczne wahania nastroju, ewidentnie nie radzić sobie z życiem. Wszystko to związane jest z obniżeniem jakości funkcjonowania bez dostarczenia organizmowi potrzebnej porcji medykamentu.

U osób, które sięgają po leki w celu uzyskania określonych efektów zmiany świadomości, widoczna może być euforia, nienaturalnie dobry nastrój, rozbiegany wzrok, problemy z motoryką i zaburzenia percepcji. Wiele symptomów zbieżnych jest z zachowaniem typowym dla alkoholików i narkomanów.

Leczenie lekomanii
Lekomania, jak pozostałe uzależnienia, wymaga leczenia objawowego i zapobiegawczego. Pierwszym etapem terapii jest zwykle detoks, który ma oczyścić organizm ze wszystkich zalegających w nim resztek farmaceutyków stosowanych w tygodniach poprzedzających rozpoczęcie leczenia. Zarówno detoks, jak i późniejsze leczenie zaleca się prowadzić w specjalistycznych klinikach terapii uzależnień, jak np. http://leczyc.pl. W niektórych przypadkach, jeśli detoks miałby okazać się szkodliwy dla zdrowia, wprowadza się stopniowe zmniejszanie dawki leków. Cały proces terapeutyczny opiera się na uświadomieniu choremu, jakie szkody powodują stosowane przez niego specyfiki i znalezieniu zastępczych metod radzenia sobie z problemami, które wcześniej próbował rozwiązywać poprzez ich zażywanie. Psychoterapia wraz z psychoedukacją ma zapobiec powrotowi do nadużywania środków farmaceutycznych.« (Previous News)Comments are Closed