Main Menu

W mieście tak dużym, jak Katowice notariusz jest łatwo dostępny.

Notariusz – prawnik, który uwiarygodni Twoje dokumenty i nada im moc prawną.

Akt notarialny jest koniecznością, gdy wymagają tego przepisy prawa. Niezachowanie takiej formy prowadzi do nieważności czynności prawnej. W mieście Katowice notariusz zajmuje się wydawaniem takich aktów. Wszystkie sprawy związane z testamentem, nieruchomościami, umowami jest się w stanie załatwić w ramach usług notariusza. Jest to konieczne, gdyż w innym przypadku nie będzie można uznać konkretnej czynności czy oświadczenia za zgodne z prawem i ważne. W mieście Katowice notariusz ma szereg obowiązków, do których należą:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • przygotowywanie umów notarialnych,
 • poświadczanie podpisu,
 • sporządzanie oświadczeń,
 • przygotowywanie spisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza akty poświadczające dziedziczenie,
 • udziela konsultacji prawnych,
 • doręcza oświadczenia,
 • przygotowuje protesty czeków i weksli,
 • sporządza inne dokumenty , na żądanie stron.

W zakresie umów, którymi zajmuje się notariusz należą umowy dotyczące:

 • sprzedaży,
 • spółek handlowych,
 • darowizny,
 • dożywocia,
 • przenoszenia własności nieruchomości,
 • majątkowych spraw małżeńskich,
 • działu spadku,
 • współwłasności,
 • ustanowienia służebności gruntowych,
 • ustanowienia służebności osobistych.

Notariusz wykonuje swoje obowiązki, zachowując należytą staranność i dbając o to, by wszystko było zgodne z prawem. W przypadku poświadczenia nieprawdy ponosi on odpowiedzialność z całego swojego majątku. W wielu przypadkach konieczne jest korzystanie z usług notariusza. Jednakże tam, gdzie czynności wymagają jedynie formy pisemnej czy nie ma żadnego rygoru warto udać się do jego biura. Gwarancja, jaką jest poświadczenie przez notariusza, sprawia, że dokument czy czynność prawna jest niepodważalną i będzie stanowiła mocniejszy dowód w sądzie w przypadku jakichkolwiek problemów. Warto, również poświadczyć swój testament u notariusza. W ten sposób sporządzony testament gwarantuje, że majątek zostanie rozdzielony zgodnie z wolą spadkodawcy.

W mieście Katowice notariusz zajmuje się także przechowywaniem wszelkich dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Jest to bezpieczny sposób, na ulokowanie swoich ważnych rzeczy. Notariusz, jako prawnik pełniący funkcję zaufania publicznego dokonuje swych czynności w formie dokumentu publicznego. Jest to bardzo ważny wśród prawniczych zawodów i wiele czynności nie może odbyć się bez jego udziału.

W mieście Katowice notariusz, jest powszechnie dostępny. Z racji, iż jest to duże śląskie miasto bez problemu znaleźć można kancelarię notarialną, która pomoże z zagadnieniem prawym.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat to warto także odwiedzić stronę: http://onichimowski.pl/

 

Inny podobny artykuł możesz także przeczytać na stronie: http://www.ncast.com.pl/2018/03/23/jak-wybrac-dobrego-notariusza/


Comments are Closed