Main Menu

Zrównoważona produkcja w branży motoryzacyjnej – Case study firmy Valeo

W obliczu globalnego kryzysu klimatycznego, redukcja śladu węglowego stała się priorytetem dla wielu firm. Unia Europejska postawiła sobie ambitny cel zmniejszenia emisji CO2 o 45% do 2030 roku i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Aby zrealizować te cele, niezbędne są innowacje i inwestycje w obszarze przemysłu, które pozwolą zredukować zużycie energii i wdrożyć rozwiązania zeroemisyjne.

W tej perspektywie, przykład firmy Valeo, globalnego dostawcy rozwiązań dla motoryzacji, jest inspirujący. Koncern wdrożył innowacyjne technologie firmy SMC, aby znacząco ograniczyć zużycie sprężonego powietrza w swoich zakładach produkcyjnych.

Cele i wyzwania

Ambicją Valeo jest znaczne zmniejszenie emisji CO2 w ramach wewnętrznego programu Cap 50. Planują oni zredukować łączną emisyjność swoich zakładów o 45% do 2030 roku, a do 2050 osiągnąć neutralność węglową.

Aby zrealizować te ambitne cele, firma Valeo od lat współpracuje z partnerami dostarczającymi najnowocześniejsze technologie automatyzujące pracę zakładów i przyczyniające się do realnego ograniczenia zużycia energii.

Rozwiązanie: Redukcja zużycia sprężonego powietrza

Zakłady produkcyjne Valeo wykorzystują instalacje zużywające ogromne ilości sprężonego powietrza. Szacuje się, że urządzenia korzystające ze sprężonego powietrza odpowiadają za aż 20% zużycia energii elektrycznej w fabryce, z czego wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy.

Współpraca z firmą SMC pozwoliła Valeo na wdrożenie innowacyjnych technologii, które przyniosły znaczące oszczędności energii i ograniczyły emisję CO2.

  • **Audyt zużycia sprężonego powietrza**: Pierwszym krokiem było przeprowadzenie audytu, w którym zmierzono zużycie sprężonego powietrza w zakładzie, określono działania naprawcze i oszacowano zwrot z inwestycji.
  • **Eliminacja wycieków**: Dzięki wdrożeniu rozwiązań SMC, Valeo zdołało wykryć i wyeliminować wycieki sprężonego powietrza na poziomie 10-30%.
  • **Optymalizacja systemów nadmuchowych i podciśnieniowych**: Firma Valeo osiągnęła redukcję zużycia sprężonego powietrza o około 50% w zastosowaniach nadmuchowych i podciśnieniowych.
  • **Redukcja ciśnienia roboczego**: W wielu miejscach w zakładach produkcyjnych Valeo udało się obniżyć ciśnienie robocze do 4 barów, generując aż 28% oszczędności sprężonego powietrza przy jednoczesnym braku strat w wydajności.

Efekty i korzyści

Wdrożenie innowacyjnych technologii SMC przyniosło firmie Valeo wiele korzyści, m.in.:

  • **Znaczna redukcja zużycia energii**: Osiągnięto znaczące zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza, co przełożyło się na redukcję emisji CO2.
  • **Zwiększona efektywność energetyczna**: Wprowadzone rozwiązania pozwoliły na optymalizację procesów produkcyjnych i zwiększenie efektywności energetycznej.
  • **Krótkie okresy zwrotu z inwestycji**: Szybkie zwroty z inwestycji pozwoliły Valeo na szybkie wdrożenie podobnych rozwiązań w innych zakładach produkcyjnych.
  • **Utrzymanie wydajności**: Obniżenie ciśnienia roboczego nie wpłynęło negatywnie na wydajność procesów produkcyjnych.
  • **Poprawa wizerunku firmy**: Działania Valeo w kierunku zrównoważonego rozwoju zmocniły wizerunek firmy na rynku i zwiększyły jej konkurencyjność.

Przykład Valeo dowodzi, że stosowanie innowacyjnych technologii z obszaru automatyzacji ma sens i przyczynia się do rzeczywistych oszczędności, stanowiąc duży krok w kierunku nie tylko optymalizacji produkcji, ale także ograniczenia jej emisyjności i tym samym niekorzystnego oddziaływania na klimat.

Więcej informacji na stronie producenta: https://racontrols.pl/bazawiedzy/zrownowazona-produkcja-w-branzy-motoryzacyjnej-dzieki-rozwiazaniom-firmy-smc-case-study/

Warto podkreślić, że działania Valeo w kierunku zrównoważonego rozwoju są prawdziwym przełomem. Redukcja zużycia sprężonego powietrza o 50% to nie tylko oszczędność energii, ale także dowód na zobowiązanie producenta do zwiększenia efektywności energetycznej. Ta inicjatywa jest krokiem w stronę osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, co stanowi kluczowy cel, szczególnie w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby ograniczenia emisji CO2.

Efektywność energetyczna, którą osiągnęła firma Valeo, nie tylko przyczyniła się do redukcji śladu węglowego, ale także potwierdziła, że innowacje technologiczne w zakresie automatyzacji mogą mieć ogromny wpływ na oszczędność zasobów. Zaangażowanie szeregu przedsiębiorców w proces poszukiwania optymalizacji procesów produkcyjnych pokazuje, jak istotna jest synergia pomiędzy firmami w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Działania Valeo i innych podmiotów z branży motoryzacyjnej są inspirującym dowodem na to, że efektywność energetyczna może być osiągalna i korzystna zarówno dla biznesu, jak i dla środowiska. To również potwierdzenie, że odpowiedzialność ekologiczna staje się integralną częścią sukcesu przedsiębiorstw w erze zmian klimatycznych.


Comments are Closed